Ajankohtaista

Sotatieteiden päivät 30.–31.10.2024

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät vuoden 2024 Sotatieteiden päivät 30.–31. lokakuuta 2024 Tieteiden talolla Helsingissä. Päivien teemana on Suomalainen sotataito muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Sotatieteiden päivien abstraktikutsu on nyt auki!

Sotatieteiden päivät järjestetään kaksipäiväisenä hybriditapahtumana, jota voi seurata sekä paikan päällä että striimattuna. Ensimmäisenä päivänä kuullaan kutsuttujen puhujien esityksiä ja paneelikeskusteluja ja toisena päivänä on rinnakkaisten työryhmien vuoro. Työryhmiä on yhteensä neljä, joista Puolustusvoimat osana yhteiskuntaa -teemaryhmä käsittelee sotilassosiologian teemoja. Alla teemaryhmän abstraktikutsu.

Puolustusvoimat osana yhteiskuntaa -teemaryhmä:

Puolustusvoimat on keskeinen yhteiskunnallinen toimija. Virka-apu ja muu yhteistyö eri toimijoiden kanssa on yksi puolustusvoimien tehtävistä, jonka merkitys on kasvanut viime vuosien aikana yleisen maailmanpoliittisen turvallisuustilanteen heikentyessä esimerkiksi hybridivaikuttamisen ja kyberturvallisuusuhkien yleistyessä. Yksittäisillä kansalaisilla on myös yhtä merkittävä vaikutus turvallisuuden ylläpitämisessä sekä turvallisuusuhkien torjumisessa ja kokonaisturvallisuuden edistämisessä. Teemaryhmään kutsutaan esimerkiksi eri yhteiskunnallisten alojen ja sotilassosiologian alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden esityksiä. Esityksissä voi tarkastella esimerkiksi asevoimien ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, yhteiskunnan huoltovarmuutta, kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -suhdetta tai yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluvan asevelvollisuuden, viranomaisyhteistyön ja kriisinhallinnan vaikutuksia yhteiskunnassa ja yksilöissä. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Kannustamme Sotilassosiologisen seuran jäseniä jättämään abstraktin kyseiseen teemaryhmään. Abstraktien pituus on 3500-7000 merkkiä välilyönteineen ja esitysten kesto työryhmissä tulee olemaan 25 minuuttia + 5 minuuttia yleisökysymyksiä ja keskustelua. Työryhmäesitysten pitäjien toivotaan saapuvan tapahtumapaikalle työryhmiä varten. Abstraktit tulee jättää 9. kesäkuuta 2024 mennessä osoitteessa https://lyyti.in/stp24-esitelmakutsu.

Lisätietoja Sotatieteiden päivistä osoitteessa https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sotatieteet.
Lisätietoja esitelmäkutsusta ja teemaryhmistä osoitteessa https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/-/esitelmakutsu-sotatieteiden-paivat-2024.


Muuta ajankohtaista

Sodan kokemus - Sota ja ihminen

Sotilassosiologisen seuran 30-vuotisjuhlaseminaari

Sotilassosiologinen seura viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa ja järjesti sen kunniaksi Sodan kokemus - Sota ja ihminen -juhlaseminaarin lauantaina 23.3.2024 klo 12-16.

Seminaarin kaikki esitykset ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Tilaisuuden avaus

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Ville Kivimäki

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Elisabeth Rehn

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Timo Ryhänen

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Katri Pynnöniemi

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Yhteenveto ja lopetus

Seminaarissa tarkasteltiin sodan laaja-alaista vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan sekä tutkimuksellisesta että kokemuksellisesta näkökulmasta. 

Seminaari järjestettiin yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin, Lotta Svärd -säätiön ja Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa.

Suuri kiitos kaikille puhujille ja tapahtumaan osallistuneille!

Knut Pipping -palkinto 2023

Sotilassosiologisen seuran Knut Pipping -palkinto vuoden parhaasta sotilassosiologian alan pro gradu -tutkielmasta myönnettiin yliluutnantti Ville Savelalle tutkimuksesta Kaipuun kasarmit: kokemuksia ja käsityksiä varuskuntaelämän muutoksesta muistitiedon valossa. Paljon onnea Ville!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) järjesti vuonna 2021 Varuskuntamuistot-muistitietokeruun. Ville Savelan tutkielma on ensimmäinen aineistoon pohjautuva tutkimus. Se tarkastelee, miten varuskunnat työ- ja asumisyhteisöinä ovat muuttuneet sotien jälkeisessä Suomessa ja miten yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet niissä. Muistojen moniäänisessä tarinassa kietoutuvat yhteen työn, elinolojen, liikenteen, tasa-arvon ja varusmiespalveluksen sekä puolustusvoimien muutokset unohtamatta haikeuden ja ylpeyden värittämää nostalgiaa. Tutkielmaan voi tutustua osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081094680.

Knut Pipping -palkinnolla huomioidaan vuosittain laadukas ja sotilassosiologian tutkimuskentän näkökulmasta ajankohtainen pro gradu -tutkielma. Palkinto myönnettiin Sotatieteiden päivillä sotilassosiologian työryhmässä 12. lokakuuta 2023.

* * * * * 

Knut Pipping -palkinto

Sotilassosiologinen seura perusti vuonna 2016 Knut Pipping -palkinnon. Sillä palkitaan vuosittain laadukas ja sotilassosiologian tutkimuskentän näkökulmasta ajankohtainen pro gradu-tutkielma. 
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi esittää lähettämällä työn ja lyhyet perustelut ehdokkuudelle kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen teemu.tallberg@mil.fi. Kyseeseen tulevat sekä edellisen kalenterivuoden että kuluneen lukuvuoden aikana valmistuneet pro gradu -tutkielmat.

 


face.jpg Suomen Sotilassosiologinen Seura ry. Facebookissa

twit.gif  Twitterissä #sotilassosiologia @sotilassosiolog