Ajankohtaista

Sodan kokemus - Sota ja ihminen

Sotilassosiologisen seuran 30-vuotisjuhlaseminaari lauantaina 23.3.2024 klo 12–16

Sotilassosiologinen seura viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa ja järjestää sen kunniaksi Sodan kokemus - Sota ja ihminen -juhlaseminaarin.

Seminaarissa tarkastellaan sodan laaja-alaista vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan sekä tutkimuksellisesta että kokemuksellisesta näkökulmasta. Keskustelijoiksi saapuvat:

dosentti Ville Kivimäki, ministeri Elisabeth Rehn, TT Timo Ryhänen ja apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

Seminaarissa kuullaan useita asiantuntijapuheenvuoroja yhteiskunnallisesti ajankohtaisesta teemasta. Seminaarin tavoitteena on toimia keskustelun herättäjänä ja suomalaisten maanpuolustussuhteen kehittäjänä.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin, Lotta Svärd -säätiön ja Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa.

Seminaari järjestetään samaan aikaan sekä Helsingissä että Mikkelissä. Ohjelma tuotetaan vuorovedoin, joten kummallakin paikkakunnalla voi seurata toisen ohjelmaa. Seminaari myös striimataan, joten sitä voi seurata verkon kautta.

Helsingissä seminaaritilana toimii Helsingin yliopiston Suomen laki -sali (Porthania) ja Mikkelissä Sodan ja rauhan keskus Muistin auditorio. Seminaarin verkkolähetystä voi seurata myös Tuusulassa Lottamuseon Syväranta-salissa.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Helsingissä tila on rajoitetusti esteetön ja Mikkelissä esteetön.

Mikkelissä kahvila Rauhassa saatavilla lounasta klo 10.30 alkaen.

Tervetuloa mukaan juhlimaan 30-vuotista Sotilassosiologista seuraa ja kuulemaan kiinnostavia asiantuntijapuheenvuoroja!

Ilmoittautuminen tapahtumaan Google Formsin tai MPK:n koulutuskalenterin kautta:

Google Forms ilmoittautuminen

MPK:n koulutuskalenterin ilmoittautuminen

Lisätietoja tapahtuman järjestelyihin liittyen:

Jarkko Kosonen, p. 0445945893, jarkko.kosonen@gmail.com

Mikael Salo, p. 0299461100, mikael.salo@mil.fi

Juhlaseminaarin ohjelma


Juhlaseminaarin_ohjelma_23.3.2024_kuva3.png

Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia -työryhmä

Sosiologipäivillä 21.–22. maaliskuuta 2024 Kuopiossa

Sosiologipäivät järjestetään tänä vuonna 21.–22. maaliskuuta 2024 Kuopiossa teemalla Rajat, erot ja kohtaamiset. Päivillä järjestetään Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia -työryhmä.

Työryhmää koordinoivat Miina Kaarkoski Maanpuolustuskorkeakoulusta (miina.kaarkoski@mil.fi) ja Oliver Saal Pelastusopistosta (oliver.saal@pelastusopisto.fi).

Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia -työryhmän kuvaus:

Turvallisuuspoliittisessa ympäristössämme rajat valtioiden, kansojen ja erilaisten ryhmien välillä ovat läsnä ja näkyvillä jatkuvasti, ja niitä haastetaan erilaisin fyysisin, verbaalisin ja symbolisin keinoin. Rajanvetoa käydään muun muassa sodan ja rauhan merkityksistä, turvallisuuden ja demokratian periaatteista sekä yksilöiden ja valtion velvollisuuksista. Sotilaallinen liittoutuminen sisältää rajanvetoa Suomen puolustuspolitiikan linjauksista ja asevelvollisista. Turvallisuuden näkökulmasta turvallisuuden tuottamisen ja eri toimijoiden osallistumisen kenttä on monella tavalla muutoksessa muun muassa yhteiskunnan moninaistuessa ja erilaisten kriisien koetellessa turvallisuudentunnetta ja henkistä kriisinkestävyyttä. Miten turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta puhutaan politiikassa, julkisessa keskustelussa ja kansalaistasolla, ja minkälaisia yhteiskunnallisesti huomionarvoisia merkityksiä niihin liittyy? Entä miten yksilöt näkevät ja kokevat turvallisuustoimijat tai oman toimijuutensa turvallisuuden edistämisessä? Millaisia rajanvetoja yksilöiden ja viranomaisten rooleihin ja vastuunjakoon liittyy? Miten rajoja, eroja ja kohtaamisia turvallisuuden ja maanpuolustuksen alalla tulisi tarkastella kriittisen tutkimuksen näkökulmista?

Poikki- ja monitieteinen työryhmämme toivoo monipuolisia näkökulmia turvallisuuden ja maanpuolustuksen tutkimukseen. Tutkimuksesi voi keskittyä kansalaisiin, viranomaistahoihin, hallintoon, politiikkaan tai kolmannen sektorin toimijoihin. Työryhmässä saa esitellä keskeneräisiä töitä, valmiita papereita ja tutkimustuloksia, tai vasta alussa olevia tutkimushankkeita. Myös opinnäytetyöt kuten pro gradu -tutkielmat ovat tervetulleita. Edustettuja tutkimusaloja voivat olla esimerkiksi sosiologia, sotatieteet, politiikan tutkimus, historia, rauhan- ja konfliktintutkimus, organisaatiotutkimus tai sosiaalipsykologia. Toivommekin monialaisia keskustelunavauksia erilaisista näkökulmista turvallisuuden ja maanpuolustuksen tutkimukseen.

Työryhmän kieli: suomi

Lisätietoja konferenssista osoitteessa: http://sosiologipaivat.fi/.

Kuvaukset työryhmistä osoitteesta: https://sosiologipaivat.fi/tyoryhmat-2024-ja-esitelmakutsu/.


Muuta ajankohtaista

Knut Pipping -palkinto 2023

Sotilassosiologisen seuran Knut Pipping -palkinto vuoden parhaasta sotilassosiologian alan pro gradu -tutkielmasta myönnettiin yliluutnantti Ville Savelalle tutkimuksesta Kaipuun kasarmit: kokemuksia ja käsityksiä varuskuntaelämän muutoksesta muistitiedon valossa. Paljon onnea Ville!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) järjesti vuonna 2021 Varuskuntamuistot-muistitietokeruun. Ville Savelan tutkielma on ensimmäinen aineistoon pohjautuva tutkimus. Se tarkastelee, miten varuskunnat työ- ja asumisyhteisöinä ovat muuttuneet sotien jälkeisessä Suomessa ja miten yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet niissä. Muistojen moniäänisessä tarinassa kietoutuvat yhteen työn, elinolojen, liikenteen, tasa-arvon ja varusmiespalveluksen sekä puolustusvoimien muutokset unohtamatta haikeuden ja ylpeyden värittämää nostalgiaa. Tutkielmaan voi tutustua osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081094680.

Knut Pipping -palkinnolla huomioidaan vuosittain laadukas ja sotilassosiologian tutkimuskentän näkökulmasta ajankohtainen pro gradu -tutkielma. Palkinto myönnettiin Sotatieteiden päivillä sotilassosiologian työryhmässä 12. lokakuuta 2023.

* * * * * 

Knut Pipping -palkinto

Sotilassosiologinen seura perusti vuonna 2016 Knut Pipping -palkinnon. Sillä palkitaan vuosittain laadukas ja sotilassosiologian tutkimuskentän näkökulmasta ajankohtainen pro gradu-tutkielma. 
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi esittää lähettämällä työn ja lyhyet perustelut ehdokkuudelle kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen teemu.tallberg@mil.fi. Kyseeseen tulevat sekä edellisen kalenterivuoden että kuluneen lukuvuoden aikana valmistuneet pro gradu -tutkielmat.

 


face.jpg Suomen Sotilassosiologinen Seura ry. Facebookissa

twit.gif  Twitterissä #sotilassosiologia @sotilassosiolog