Vuoden 2024 tapahtumat

Sotilassosiologisen seuran vuosikokous 14. toukokuuta 2024

Suomen Sotilassosiologisen seuran vuosikokous pidettiin Santahaminatalossa Helsingissä ja etäyhteydellä Zoomin kautta tiistaina 14.5.2024 klo 16.30 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Tilaisuuden aluksi vuoden 2023 Knut Pipping -palkinnon voittaja kapteeni Ville Savela piti vuosikokousesitelmän aiheesta Kaipuun kasarmit: kokemuksia ja käsityksiä varuskuntaelämän muutoksesta muistitiedon valossa.

Suomen Sotilassosiologisen seuran 30-vuotisjuhlaseminaari

Sotilassosiologinen seura viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa ja järjesti sen kunniaksi Sodan kokemus - Sota ja ihminen -juhlaseminaarin lauantaina 23.3.2024 klo 12-16.

Seminaarin kaikki esitykset ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Tilaisuuden avaus

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Ville Kivimäki

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Elisabeth Rehn

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Timo Ryhänen

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Katri Pynnöniemi

Suomen Sotilassosiologisen seuran juhlaseminaari Yhteenveto ja lopetus

Seminaarin tallenne on katsottavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Seminaarissa tarkasteltiin sodan laaja-alaista vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan sekä tutkimuksellisesta että kokemuksellisesta näkökulmasta.

Seminaari järjestettiin yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin, Lotta Svärd -säätiön ja Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa.

Suuri kiitos kaikille puhujille ja tapahtumaan osallistuneille!

Juhlaseminaarin ohjelma

***

Sosiologipäivät 2024

Sosiologipäivät järjestettiin tänä vuonna 21.–22. maaliskuuta 2024 Kuopiossa teemalla Rajat, erot ja kohtaamiset. Päivillä järjestettiin Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia -työryhmä.

Työryhmää koordinoivat Miina Kaarkoski Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Oliver Saal Pelastusopistosta.

Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia -työryhmän kuvaus:

Turvallisuuspoliittisessa ympäristössämme rajat valtioiden, kansojen ja erilaisten ryhmien välillä ovat läsnä ja näkyvillä jatkuvasti, ja niitä haastetaan erilaisin fyysisin, verbaalisin ja symbolisin keinoin. Rajanvetoa käydään muun muassa sodan ja rauhan merkityksistä, turvallisuuden ja demokratian periaatteista sekä yksilöiden ja valtion velvollisuuksista. Sotilaallinen liittoutuminen sisältää rajanvetoa Suomen puolustuspolitiikan linjauksista ja asevelvollisista. Turvallisuuden näkökulmasta turvallisuuden tuottamisen ja eri toimijoiden osallistumisen kenttä on monella tavalla muutoksessa muun muassa yhteiskunnan moninaistuessa ja erilaisten kriisien koetellessa turvallisuudentunnetta ja henkistä kriisinkestävyyttä. Miten turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta puhutaan politiikassa, julkisessa keskustelussa ja kansalaistasolla, ja minkälaisia yhteiskunnallisesti huomionarvoisia merkityksiä niihin liittyy? Entä miten yksilöt näkevät ja kokevat turvallisuustoimijat tai oman toimijuutensa turvallisuuden edistämisessä? Millaisia rajanvetoja yksilöiden ja viranomaisten rooleihin ja vastuunjakoon liittyy? Miten rajoja, eroja ja kohtaamisia turvallisuuden ja maanpuolustuksen alalla tulisi tarkastella kriittisen tutkimuksen näkökulmista?

Poikki- ja monitieteinen työryhmämme toivoo monipuolisia näkökulmia turvallisuuden ja maanpuolustuksen tutkimukseen. Tutkimuksesi voi keskittyä kansalaisiin, viranomaistahoihin, hallintoon, politiikkaan tai kolmannen sektorin toimijoihin. Työryhmässä saa esitellä keskeneräisiä töitä, valmiita papereita ja tutkimustuloksia, tai vasta alussa olevia tutkimushankkeita. Myös opinnäytetyöt kuten pro gradu -tutkielmat ovat tervetulleita. Edustettuja tutkimusaloja voivat olla esimerkiksi sosiologia, sotatieteet, politiikan tutkimus, historia, rauhan- ja konfliktintutkimus, organisaatiotutkimus tai sosiaalipsykologia. Toivommekin monialaisia keskustelunavauksia erilaisista näkökulmista turvallisuuden ja maanpuolustuksen tutkimukseen.

Vuoden 2023 tapahtumat

Sotatieteiden päivät 2023

Sotatieteiden päivät pidettiin Maanpuolustuskorkeakoululla 11.-12.10.2023. Sotatieteiden päivien teema oli Sama kaiku on askelten? Asiantuntijuutta rakentamassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sotilassosiologian oma teemaryhmä järjestettiin torstaina 12.10.2023 klo 9-12. Ryhmässä oli mukana viisi kiinnostavaa esitystä. Lisäksi Sotilassosiologinen seura järjesti päivillä esittelypisteen, jossa pystyi tutustumaan ajankohtaiseen sotilassosiologiseen tutkimukseen.

***

Yhdistyksen vuosikokous 2023

Vuosikokous pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä torstaina 11.5.2023 klo 16.

Kokouksen jälkeen klo 17 oli kaikille avoin esitelmätilaisuus. PsT Petteri Simolan piti esitelmän otsikolla Kriisinhallinnasta ja sodasta palautuminen - Mitä tiedämme ja mitä odottaa psyykkisen toimintakyvyn osalta.

***

Sosiologipäivät 2023

Vuoden 2023 Sosiologipäivillä Tampereelle järjestettiin työryhmä Turvallisuuden ja maanpuolustuksen sosiologia. Työryhmää koordinoivat Tuula Kekki (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), Miina Kaarkoski (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja Teemu Tallberg (Maanpuolustuskorkeakoulu).

Työryhmän esitelmäkutsu:

Resilienssi, häiriötilanteiden hallinta ja varautuminen ovat saaneet uusia merkityksiä pandemian ja Euroopassa käytävän sodan myötä. Aseelliset konfliktit ja niiden uhka, konfliktien muuttunut luonne sekä hybridivaikuttamisen moninaiset väylät ovat läsnä yhteiskunnissa monin tavoin. Asevelvollisuuden kehittämisestä aina kaupunkisodankäynnin logiikkaan, maanpuolustuksen ja turvallisuuden ilmiöt ovat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen arvoisia. Minkä kansalaiset näkevät oman roolinsa turvallisuuden ja maanpuolustuksen saralla? Miten turvallisuuden rakentamiseksi organisoidutaan paikallisesti, valtiollisesti ja monikansallisesti? Millaisia sotilaita asevoimat tuottavat? Mitä muuta sotilasorganisaatiot tuottavat yhteiskuntaan? Entä miten sotilasorganisaatioiden ja -yhteisöjen muutokset heijastavat ympäröivää yhteiskuntaa? Näihin ja muihin sekä teoreettisiin että empiirisiin kysymyksiin etsimme vastauksia tässä työryhmässä. Poikki- ja monitieteiseen työryhmäämme ovat tervetulleita tutkijat, jatko-opiskelijat ja graduntekijät sosiologiasta ja muista yhteiskuntatieteistä. Edustettuja tutkimusaloja voivat olla esimerkiksi sotatieteet, politiikan tutkimus, rauhan- ja konfliktintutkimus, organisaatiotutkimus ja turvallisuustutkimus. Yksittäiset esitelmät voivat olla myös englanniksi.

* * * 

Kriisi tulee - olemmeko valmiita? -seminaari

Kriisi tulee - olemmeko valmiita? -seminaari pidettiin Jyväskylän yliopistolla la 21.1.2023.

MENNEET TAPAHTUMAT

VUODEN 2021 TAPAHTUMAT

PERUTTU! 9.4.2021: KEVÄTSEMINAARI

 27.-28.4.2021: KV-YHTEISTYÖTAPAAMINEN Tukholmassa. Yhteistyöhenkilönä tässä on Teija Sederholm.

18.5.2021: VUOSIKOKOUS. Aalto-yliopistolla Töölössä (Runeberginkatu 14-16; 3. krs A-siipi) 18.5.2021 klo 17.00 alkaen. Kokouksen aluksi kuullaan Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen alustus. Kokous järjestetään Zoom-verkkokokouksena, mutta siihen voi osallistua rajoitettu määrä henkilöitä myös paikan päällä. Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostilla osoitteeseen sotilassosiologia@gmail.com viimeistään 16.5. klo 18.00 mennessä ja kerro samalla osallistumistoiveesi.

7.6.2021: ERGOMAS-TEEMAINEN ESITELMÄWEBINAARI. Seura järjestää maanantaina 7.6.2021 esitelmäwebinaarin klo 17-19. Kutsumme seuran jäseniä osallistumaan tilaisuuteen, jossa on mahdollista kuunnella ja keskustella ERGOMAS-konferenssiin lähtevien henkilöiden tutkimusaiheista jo ennakkoon. Esitelmät pidetään englanniksi, ja keskustelukielenä on englanti/suomi.

19.-23.7.2021: ERGOMAS-konferenssi Tartossa. Konferenssia ja työryhmiä koskevia tietoja kannattaa seurata osoitteesta https://www.ergomas.ch/index.php. Abstraktien deadline on 1.2.2021 eli sama päivä kuin seuran kevätseminaariesitelmien. Huomaattehan, että ERGOMAS-konferenssiin ja seuramme kevätseminaariin on molempiin haettava erikseen. ERGOMAS-konferenssin sivuilta löytyy ohjeet ja järjestelmä konferenssiabstraktien jättöön.

21.9.2021 (TBC): SYYSSEMINAARI

30.11.2021 (TBC): ESITELMÄTILAISUUS ”Talvisota ja Mannerheimin päiväkäskyt”

Seuran jäseniä mahdollisesti kiinnostavia tilaisuuksia ovat myös Sosiologipäivät 11.-12.3.2021, IMTA-konferenssi Yhdysvalloissa (Raleigh, Pohjois-Carolina) 25.-28.10.2021, Sotatieteiden päivät 3.-4.11.2021 sekä ISMS-konferenssi Kanadassa (Kingston, Ontario) 11.-14.11.2021.

MENNEET TAPAHTUMAT

Esitelmäwebinaari maanantaina 7.6.2021

Seura järjestää maanantaina 7.6.2021 esitelmäwebinaarin klo 17-19. Kutsumme seuran jäseniä osallistumaan tilaisuuteen, jossa on mahdollista kuunnella ja keskustella ERGOMAS-konferenssiin lähtevien henkilöiden tutkimusaiheista jo ennakkoon. Esitelmät pidetään englanniksi, ja keskustelukielenä on englanti/suomi.

Pyydä osallistumislinkki lähettämällä viesti sotilassosiologia@gmail.com!


Webinaarin ohjelma:


17.00 Opening remarks / Mikael Salo

17.05 - 17.25 Juho Äijälä:
Adolescents and the Dark-side of Social Media: Employing the Honeycomb-model of social media functionality to identify and structure threats to individual and societal security

17.25 - 17.45 Jonna Alava:
Russian Military-Patriotic Youth Organization ‘Yunarmy’: State-led identities in shaping

17.45 - 18.05 Anitta Hannola:
Family-related Work Decisions described by Finnish Military Spouses

18.05 – 18.25 Vesa Nissinen:
Deep Leadership in Military Education: Lithuanian Case Study

18.25 – 18.45 Mikael Salo:
Conscription in the 21st century in six countries in Europe

18.45 – 19.00 Discussion and closing of the webinar / Mikael Salo

Seuran vuosikokous 2020

Seuran vuosikokous pidettiin 17.9.2020 Knut Pippingin syntymän 100-vuotispäivänä virtuaalikokouksena. Ennen varsinaisen vuosikokouksen aloitusta vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi alusti yleisen asevelvollisuuden nykytilan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. 

Vuosikokouksessa päätettiin, että jäseniltä ei peritä jäsenmaksua vuodelta 2020. 


Kirjauutuus: Maanpuolustustahto Suomessa 

Maanpuolustustahto Suomessa (Gaudeamus) on FT Teemu Häkkisen, FT Miina Kaarkosken sekä YTT Jouni Tillin toimittama uutuusteos julkaistiin lokakuussa 2020.

Maanpuolustustahto Suomessa on aiheen perusteos, joka perehdyttää lukijansa niin maanpuolustustahdon historiallisiin kuin poliittisiin merkityksiin, nykypäivän ajattelua unohtamatta. Teos on kolmentoista kirjoittajan voimin tehty ajankohtainen ja vertaisarvioitu kannanotto maanpuolustustahdosta käytävään nykykeskusteluun. ”Henkilökohtaisesti kirja on minulle iso juttu. Se on ensimmäinen kirja, jota olen ollut toimittamassa ja sen sisältö tuntuu sekä poikkeuksellisen kiinnostavalta että tärkeältä. Samalla toimitetun teoksen aikaansaaminen on iso juttu myös rahoitetun tutkimushankkeen tuloksellisuuden kannalta. Kaikkinensa lopputulos tuntuu kaiken työn arvoiselta”, Teemu Häkkinen kertoo. Lisätietoja kirjasta kustantajan verkkosivulta 

Asevelvollisuuden ytimessä - Pipping juhlaseminaari 6.3.2020

Seura järjesti Knut Pippingin 100-vuotissyntymäpäivävuoden kunniaksi juhlaseminaarin Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoululla 6.3.2020 klo 9.30-14.30 juhlaseminaarin. Seminaariin osallistui 42 henkilöä. Seminaarin aamupäivän esitykset pidettiin suomeksi ja iltapäivän englanniksi.

Seminaarin ensimmäisessä osuudessa Thomas Rosenberg esitteli Pippingin henkilöhistoriaa ainutlaatuisella teksti- ja kuvamateriaalilla. Tämän jälkeen Mikael Salo taustoitti Pipping väitöskirjan sisällöstä sekä tutkimuksen sotilassosiologisesta merkityksestä.

Seminaarin toisessa osuudessa aiheena oli ”Asevelvollisuuden ytimessä”. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva sekä Viron edustaja Tiia-Triin Truusa pitivät esitelmät asevelvollisuuden merkityksestä ja hyödyistä Suomessa ja Virossa. Tämän jälkeen asevelvollisuuden käytännön vaikutuksia ja toteutusta käsiteltiin kenraalimajuri Sonnisen alustuksella Koulutus 2020 -hankkeesta sekä upseerikokelas Kauhasen omakohtaisilla kokemuksilla varusmiespalveluksen aikana.

Juhlaseminaarin yhteydessä uudelleen julkaistiin Knut Pippingin väitöskirja englanniksi ”Infantry Company as a Society”.

Seminaarin ohjelma pdf:nä

Ohjelman mainos

Maanpuolustustahtoseminaari 17.10.2019

Se, mikä on arvokasta, on myös puolustamisen arvoista


Maanpuolustustahtoseminaarissa pureuduttiin maanpuolustustahdon trendeihin ja olemukseen. Seminaarissa taustoittettiin ilmiötä alan asiantuntijoiden viimeisimpien tutkimustulosten valossa tulevaa luodaten.

Seminaarin avauksessa Tilastokeskus esitteli, miten Suomi on yksi maailman parhaista maista muun muassa tasa-arvon, ympäristön, koulutuksen, tietoyhteiskunnan, terveyden ja hyvinvoinnin mittareilla.

Toisessa osuudessa esiteltiin maanpuolustustahdon ajankohtaisia tutkimustuloksia. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta kuvaili maanpuolustustahdon viimeaikaiset trendit, ja Jarkko Kosonen esitteli tuoreen väitöskirjansa tulokset maanpuolustussuhteesta ja kansalaisista sotilaina ja maanpuolustajina.

Tauon jälkeen asiantuntijat toivat uuden näkökulman maanpuolustussuhteeseen ja maanpuolustustahdon olemukseen ja yleisö pääsi haastamaan asiantuntijat paneelikeskustelussa ja keskustelemaan maanpuolustustahdon merkityksestä ja tulevaisuudesta.

Seminaarin ohjelma

Maanpuolustussuhde on osa kansalaisuutta

Väitöstilaisuus: Kansalaiset sotilaina ja maanpuolustajina - maanpuolustustahdon mittaamisesta maanpuolustussuhteen ymmärtämiseen


Seuramme jäsen, hallituksessakin vaikuttanut KM Jarkko Kosonen väitteli Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa perjantaina 27.9. klo 12.00. Kustoksena toimi sotilassosiologian professori Teemu Tallberg Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta ja vastaväittäjänä dosentti Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Jarkon_vaitostilaisuus.jpg

”Väitöskirjan keskeinen tulos on tämän tutkimuksen perusteella muodostettu maanpuolustussuhde-käsite ja sitä kuvaava malli. Maanpuolustussuhde tarjoaa sekä käsitteenä että empiirisellä tasolla uuden tavan jäsentää kansalaisen ja maanpuolustuksen välistä, monitahoista suhdetta. Suhde maanpuolustukseen koostuu asenteista ja osaamisesta, mutta myös luottamuksesta ja omasta toimijuudesta, roolista maanpuolustuksen kokonaisuudessa. Maanpuolustussuhdetta määrittää myös se, minkä kokee uhkaavan Suomen turvallisuutta, miten uhkiin on varauduttu, mikä on oma osa yhteiskunnassa ja kokeeko maansa puolustamisen arvoiseksi.” (MPKK 2019.)

Väitöstilaisuuden jälkeen seuramme puheenjohtaja Mikael Salo ojensi Kososelle seuran pöytästandaarin ja kunniakirjan. Parhaimmat onnittelumme!


Väitöskirjan verkkoversio on saatavana Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/170534


Sitaatti edellä sekä lisätiedot väitöstilaisuudesta: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaitostilaisuus-kansalaisista-sotilaina-ja-maan-puolustajina

Sotatieteiden päivät MPKK:lla 24.-25.5.

Sotatieteiden päivät järjestettiin MPKK:lla 24.-25.5.2018.
Sotilassosiologisella seuralla oli päivillä key note-esitys ja oma työryhmä. Ohjelma löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilta http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sotatieteet2018.

Vuosikokous 2018

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tieteiden Talolla (Kirkkokatu 6) Helsingissä, torstaina 26.4.2018.

Kahvitarjoilun jälkeen seura muisti pöytästandaarein ansioituneita jäseniään. Vuosikokousesitelmän aiheena oli "Puolutusvoimien koulutus 2020".  Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, jonka jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksen.

Vuosiseminaari 2018

Vuosiseminaari järjestettiin Maanpuolustuskorkeakoululla 8.5.2018. 

Seuran logon suunnittelukilpailu, syksy 2017

Seuran hallitus päätti avata kaikille avoimen suunnittelukilpailun seuran logoksi. Kilpailutyöt palautettiin elokuun 2017 loppuun mennessä. Valituksi tullut logoidea palkittiin 300 € stipendillä. Logo julkaistiin vuosiseminaarissa 8.5.2018. Logoa tullaan käyttämään seuran viestinnässä ja visuaalisessa ilmeessä.

Vuosikokous 2017

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetiin keskiviikkona 26.4.2017 klo 18:00 Tieteiden talolla Helsingissä. Samassa paikassa järjestettiin seuran suunnitteilla olevan tutkimushankkeen ideointityöpaja.

Vuosiseminaari 2017 - Soldiers, Leaders and Military Communities in the 21st Century

Knut Pippingin hengessä –vuosiseminaari 2017 järjestettiin Tuuslan Taistelukoululla keskiviikkona 8.3.2017.

Seminaarin pääpuhujina olivat professori Anthony King, Englannista ja professori Teemu Tallberg Maanpuolustuskorkeakoulusta. Seminaarin muut esitykset olivat seuran jäsenten tutkimushankkeisiin ja tutkimuksellisiin avauksiin liittyviä. Seminaarissa esiteltiin ja viriteltiin uusia avauksia sotilassosiologiseen tutkimukseen. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä. Seminaari totetettin Maanpuolustuksen kannatussäätiön apurahan tuella.

Tarkempaa tietoa seminaarin ohjelmasta seminaarin verkkosivuilla.

Seuran tutkimuspäivä torstaina 10.11.2016, klo 13 alkaen Santahamina-talossa Santahaminassa.

Haemme uusia ihmisiä ja näkökulmia tieteellisen seuran toimintaan. Seura toteuttaa projektin, joka mahdollistaa muutaman tutkijan osallistumisen ERGOMAS:n konferenssiin Ateenassa 26.-30. kesäkuuta 2017. Tarkempia tietoja projektista löytyy avoimesti jaettavissa olevasta kirjeestä. ERGOMAS:n konferenssin call for papers and participants.

Projektista kiinnostuneet kokoontuvat seuran tiedepäivään Santahaminaan, jolloin esitellään projektiin ehdotettavat tutkimustyöt.

Projektissa mukana olevat työt esitellään seuran vuosiseminaarissa 8.3.2017.

Tervetuloa mukaan omalla esityksellä! Pyydämme jakamaan tietoa eteenpäin asiasta kiinnostuneille.

"Knut Pippingin hengessä" - Seuran vuosiseminaari 2017 järjestetään Taistelukoulun auditoriossa Tuusulassa keskiviikkona 8.3.2017. Seminaarin pääpuhuja ja aikataulu tarkentuu valmistelujen edetessä. Seminaarissa esitellään ERGOMAS:n konferenssiin valitut tutkimukset.

 

Vuosikokous 2016

Seuran vuosikokous pidettiin keskiviikkona 27.4.2016 klo 17.45 alkaen Tieteiden talolla Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin seuralle puheenjohtaja ja hallitus toimikaudelle 2016-2017.


Vuosikokousesitelmän pitivät Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Mikko Salasuo ja Tiia Laukkanen otikolla: "Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto".

Pakokauhu, paniikki ja taistelustressi –  taistelun pysyvät haasteet

Suomen Sotilassosiologinen Seura ry ja Suomen Sotilaspsykologinen Seura ry
järjestivät avoimen seminaarin tiistaina 8. päivänä maaliskuuta 2016 Katajanokan kasinolla Helsingissä.

Aiheesta alustivat alan suomalaiset tutkijat ja seminaarin pääesiintyjä Dr. Reuven Gal Israelista.Lisätietoja Seminaarin kotisivulta.

Sotatieteiden päivät 2015

Sotatieteiden päivät järjestettiin pe 16.10.2015. Seminaarissa kokoontui sotilassosiologian työryhmä teemalla "Sotilassosiologian rajoista ja rakeneista".
Työryhmässä kuullut esitykset tallennetaan esitelmät-sivulle.
Lisätietoja tapahtumasta löytyy Sotatieteiden päivien kotisivulta.

Vuosikokousseminaari 2015

Suomen sotilassosiologinen seura järjesti vuosikokoukseensa yhteydessä maanpuolustuksellisen seminaarin, torstaina 23.4.2015. Seminaari pidettiin Senaatin auditoriotilassa Helsingissä. Seminaariesitykset on tallennettu esitelmät-sivulle.

Vuosikokous 2015

Suomen sotilassosiologisen seuran vuosikokous pidettiinn torstaina 23.4.2015.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, sisältäen puheenjohtajan ja hallituksen nimeämisen.

MIKSI MENETIMME VIIPURIN 20.6.1944? -seminaari

Suomen Sotilassosiologinen Seura järjesti yhteistyössä Suomen Sotahistoriallisen Seuran kanssa avoimen seminaarin, jossa tätä tapahtumaa avattiin eri näkökulmista uusimman tutkimustiedon valossa.

Suomen toiseksi suurin kaupunki Viipuri menetettiin lähes taistelutta muutamana kohtalokkaana iltapäivän tuntina 20.6.1944. Kaupunkia puolusti hiljan perustettu, pääosin varustelutöissä Aunuksessa ollut ja levännyt 20. Prikaati. Prikaatille oli luvattu että IV Armeijakunta vastaisi Viipurin puolustuksesta 20.6. klo 18:aan asti. Armeijakunta oli lisäksi käskenyt Laguksen Panssaridivisioonan antamaan prikaatin tueksi kaupunkitaisteluun yhden panssarikomppanian. Sille tarjottiin myös mahdollisuus saada avuksi saksalaisen Taisteluosasto Kuhlmeyn ilmaiskuja sopiviin kohteisiin.

Lähtökohtana oli Ylipäällikön ehdoton käsky jäykästä puolustuksesta. Viipuria ei saisi luovutaa missään olosuhteissa! Viipurin taistelu muodostaakin edelleen sotahistorioitsijoille eräänlaisen mysteerin, josta on vuosikymmenien aikana ja vielä aivan viime vuosinakin esitetty monenlaisia teorioita ja selityksiä. Asia ei ole lakannut kiinnostamasta, uusia kirjoja ja artikkeleita Viipurin taistelusta ilmestyy aika-ajoin.

Seminaari järjestettiin keskiviikkona 19.11.2014 Tieteiden talolla Helsingissä. Tulosta seminaarin esite ja ohjelma täältä. Seminaarijulkaisuun pääsee tutustumaan täältä

Seuran vuosikokous 2014

Suomen Sotilassosiologisen seuran vuosikokous järjestettiin torstaina 22.5.2014 klo 16 Tieteiden talolla Helsingissä.

Kokouksen jälkeen seurasi miniseminaari, jossa kapteeni Jarkko Miettinen Ilmavoimien esikunnasta piti esitelmän esiupseerikurssin tutkielmansa pohjalta. Työssä tutkittiin muutosjohtamista lakkautettavissa tai suuren muutoksen kohteena olleissa joukko-osastoissa. Esitelmän otsikko on "Henkilöstö - tärkein voimavaramme! Muutoksessakin." Maj Antti Teräväinen Puolustusvoimen palvelukeskuksesta kommentoi puheenvuoroa lakkautetun joukko-osaston henkilöstöpäällikön näkökulmasta.

Jäsenkirje ja vuosikokouskutsu

Seuran 20-vuotisjuhlaseminaari

Juhlaseminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden talolla torstaina 7.11.2013 klo 14.00-19.00. Kiitos osallistuneille.