Knut Pipping -palkinto

Sotilassosiologinen seura perusti vuonna 2016 Knut Pipping -palkinnon. Sillä palkitaan vuosittain laadukas ja sotilassosiologian tutkimuskentän näkökulmasta ajankohtainen pro gradu-tutkielma. 

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi esittää lähettämällä työn ja lyhyet perustelut ehdokkuudelle kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen teemu.tallberg@mil.fi. Kyseeseen tulevat sekä edellisen kalenterivuoden että kuluneen lukuvuoden aikana valmistuneet pro gradu -tutkielmat. 

Sotilassosiologian professori Teemu Tallberg suorittaa esivalinnan ja lopullisen voittajan valitsee seuran hallituksesta koostettu valintaraati. Palkinto jaetaan sotilassosiologisen seuran syysseminaarin yhteydessä.

Sosiologian ja tilastotieteen professori Knut Pipping (1920-1997) oli suomalaisen sotilassosiologian uranuurtaja erityisesti teoksellaan Komppania pienoisyhteiskuntana.Aiemmat Knut Pipping -stipendit


2023 yliluutnantti Ville Savela

Vuoden 2023 Knut Pipping -palkinto myönnettiin yliluutnantti Ville Savelalle aiheesta Kaipuun kasarmit: kokemuksia ja käsityksiä varuskuntaelämän muutoksesta muistitiedon valossa. Tutkielma on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081094680.

2022 yliluutnantti Santeri Sandberg

Varusmiespalveluksen keskeyttämisen vaikutukset ja hallitsemisen keinot - yhteiskunnan ja puolustusvoimien näkökulma.


2020  yliluutnantti Walter Pomell

Vuoden 2020 Knut Pipping -stipendi myönnettiin yliluutnantti Walter Pomellille, joka valmistui Sotatieteiden maisterikurssi 9:ltä. Pomell oli laatinut tutkimuksensa aiheesta: Reservistä eroaminen yhteiskunnallisena ilmiönä.  

2019  yliluutnantti Niina Pärnä

Vuoden 2019 Knut Pipping -stipendi myönnettiin yliluutnantti Niina Pärnälle, joka valmistui Sotatieteiden maisterikurssi 8:ltä. Pärnän pro gradussa tarkasteltiin upseerien kokemuksia etätyöstä: Upseerien kokemuksia etätyöstä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

2018  yliluutnantti Essi Hoot

Vuoden 2018 Knut Pipping -stipendi myönnettiin yliluutnantti Essi Hootille, joka valmistui Sotatieteiden maisterikurssi 7:ltä. Hootin pro gradussa tarkasteltiin upseerielämän valintoja:

2017  yliluutnantti Jenni Saalimo

Järjestyksessään toinen Knut Pipping -palkinto myönnettiin 11.8.2017 sotatieteiden maisteriksi valmistuneelle yliluutnantti Jenni Saalimolle. Saalimon tutkimuksessa selvitettiin Puolustusvoimien upseerien asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja kartoitettiin niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Puolustusvoimien upseerien asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan.


2016  yliluutnantti Jussi-Pekka Niemelä

Ensimmäinen Knut Pipping -palkinto myönnettiin sotatieteiden maisteriksi valmistuneelle yliluutnantti Jussi -Pekka Niemelälle. Niemelän tutkimus käsittelee Maavoimien nuorten upseerien rekrytoitia kriisinhallintatehtäviin. Virkatien vai keittiön kautta? : maavoimien nuorten upseerien rekrytointi sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin
Päivitetty 27.11.2023