Artikkelit

Harinen, O. (2017) Taistelu purolinjasta – Väinö Linnan sotilasjohtamisen oppitunti. Sotilasaikakauslehti, huhtikuu 2017.

Harinen, O. (2016) Sotilaiden ryhmäkiinteys tutkimuskohteena – toisesta maailmansodasta Irakin sotaan, II osa. Sotilasaikakauslehti, tammikuu 2016.

Harinen, O. (2015) Sotilaiden ryhmäkiinteys tutkimuskohteena – toisesta maailmansodasta Irakin sotaan, I osa. Sotilasaikakauslehti, joulukuu 2015.

Harinen, O. (2014) Havaintoja varusmiesten maanpuolustustahdosta.
Sotilasaikakauslehti 8/2014.

Harinen, O. (2014) Havaintoja varusmiesten maanpuolustustahdosta, osa 2.
Sotilasaikakauslehti 9/2014.

Kosonen, J. (2017) Maanpuolustustahto - miesten velvollisuus vai kaikkien oikeus?
Kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 16.6.2017.

Kosonen, J., Tallberg, T., Harala, J. & Simola, P. (2017). Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Liesinen, K. (2014) Puolustusvoimien joukkotuotanto historiasta tulevaisuuteen.

Nissinen, V. (2014) Johtamistakin on johdettava. Kylkirauta 4:2015.

Nissinen, V. (2013) Asevelvollisuusjärjestelmä. Kylkirauta 2:2013.

Nissinen, V. (2008) Kasvu pedagogiseen johtamiseen. Tiede ja ase, 65: 2008.

NIssinen, V. (2002) Kuuden vuoden kotityö. Kylkirauta 2:2002.

Nissinen, V. (2000) The Human Command. Kylkirauta 3:2000.

Nissinen, V (1998) Veteraanien viesti ja johtajakoulutus. Kylkirauta 1:1998.

Nissinen, V. Sotilasjohtamisen tutkimuksesta ja koulutuksesta.

Sinkko, R. (2017). Turvattomuuden kokeminen ja nuorten arvomaailma. Kolumni Kylkirauta-lehdessä, 22.9.2017.

Tallberg, T. (2017). Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina. Teoksessa Tallberg, T., Ojajärvi, A. & Laukkanen, T. (toim.) 2017. Puolustuslinjalla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 122, Kenttä.

Tallberg, T & Puustinen, A. (2017) Maanpuolustustahto saa uutta sisältöä - Eriarvoistuminen ei suoraan vaaranna maanpuolustustahtoa. Vieraskynä-kirjoitus Helsingin Sanomissa 15.7.2017.

Tallberg, T., Puustinen, A. & Kosonen, J. (2017) Suomi - Sinua turvata tahdomme. Kolumni Nuku rauhassa -hankkeen verkkosivuilla, 11.12.2017.

Päivitetty: 12.12.2017