Esitelmät

Vuosikokous 2021

Naiset turvallisuuden eturivissä. Naisten valmiusliiton puheenjohtaja Kaarina Suhonen.

Sotatieteen päivät 2015 

- Sotilassosiologia käsitteenä. Sotilassosiologian professori Teemu Tallberg, MPKK.

- Sotilassosiologia ja muutoksen johtaminen. Puheenjohtaja, evl Vesa Nissinen, Suomen Sotilassosiologinen seura ry.

- Motivaatio ja oppimiskonteksti vuorovaikutuksessa. Maj, KT, Antti Pulkka, MPKK

Vuosikokousseminaari 2015 esitykset

-      Paikallispuolustuksen organisointi, vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja henkilöstön rekrytointiEversti Risto Kolstela, KaartJR:n apulaiskomentaja     

 -      Siviilihallinnon, siviiliviranomaisten ja ”laajemman siviiliyhteiskunnan” näkemykset ja odotukset paikallispuolustuksen toiminnalle, Ylijohtaja Jorma Pitkämäki, LSSAVI

 -      Reserviläisten näkemykset ja odotukset paikallispuolustuksen ja reservin vuorovaikutuksesta, Puheenjohtaja Mikko Halkilahti, RUL

MIKSI MENETIMME VIIPURIN 20.6.1944? -seminaarin aineisto lisätään sivuille heti sen valmistuttua

Kotiuttaminen ja kotouttaminen sotatieteiden päivät 2010

Psykologisen sopimuksen mahdolliset muutokset. Esitelmä seuran kevätseminaarissa 25.4.2013